Σύστημα barcode

 

Σύστημα παρακολούθησης χρόνου για συμμετέχοντες σε συνέδριο (ανά παρουσίαση και / ή ανά πλήρες συνέδριο). Μπορούν να δοθούν αναλυτικά στατιστικά ανά συμμετέχοντα ανά συνεδρία. Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με την online παρακολούθηση στη σελίδα του Livemedia.