Μετάδοση Χειρουργείων

 

Επιλέξτε τη ζωντανή μετάδοση και την καταγραφή χειρουργικών επεμβάσεων για να εκπαιδεύσετε το κοινό σας στις νέες επιστημονικές μεθόδους και τεχνολογίες. Η χρήση λύσεων ζωντανής ροής θα σας βοηθήσει να μεταδώσετε τη χειρουργική επέμβαση και να επικοινωνήσετε διαδραστικά με τον χώρο που συνδέεται.