Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Livemedia είναι πολυετής. Η ζωντανή μετάδοση των εκδηλώσεων της Εταιρείας, οι συνεντεύξεις, τα highlights, τα διαδραστικά εργαλεία είναι μερικές από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στα συνέδρια της ΕΚΕ.