4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος

Η κάλυψη ήταν πολυκαμερική και με τη συμμετοχή απομακρυσμένων ομιλητών ομιλητών.