Πολιτική Απορρήτου - Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΗ INVENTICS AE ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει και δεσμεύεται με την παρούσα Δήλωση ως προς την υποχρέωση συμμόρφωσης της με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή / και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με την INVENTICS αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της εταιρίας και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια προσωπικά στοιχεία σας συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να τα ενημερώσετε, να τα διαχειριστείτε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας. Αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη του ότι μας εμπιστεύεστε τα προσωπικά σας στοιχεία και εργαζόμαστε υπεύθυνα για να τα προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας.Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:Ποια είναι η εταιρεία INVENTICS AE

Ποιες είναι οι γενικές αρχές που ακολουθεί η INVENTICS κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία

Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (Διασυνοριακή Διαβίβαση)

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας

Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της INVENTICS κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας

Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η INVENTICS AE με πλήρη επωνυμία ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

είναι ανώνυμη εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58385504000 με ιστοσελίδες www.inventics.net, www.livemedia.gr, www.medevents.gr, www.worldtravel.gr. Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη, 9 Χλμ Θεσσαλονίκη – Θέρμη, ΤΘ 60714, ΤΚ 57001, Θέρμη και διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα, στον Πύργο Αθηνών.

Στο πλαίσιο των εργασιών της προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Κύρια αντικείμενα της είναι οι υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων Medevents.gr, οι τουριστικές υπηρεσίες Worldtravel.gr και το Livemedia.gr: διαδικτυακό κανάλι μεταδόσεων συνεδρίων, εκδηλώσεων, δράσεων, πλατφόρμα οργάνωσης εκδηλώσεων, υπηρεσίες internet.LIVEMEDIA.gr

Το Livemedia παρέχει υπηρεσίες σχετικά με:

Τη ζωντανή μετάδοση και αποθήκευση οπτικοακουστικού υλικού συνεδρίων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων (courses and web seminars), ρεπορτάζ και ειδήσεων (news and reportage).

Την κατασκευή, παροχή και υποστήριξη διαδικτυακών καναλιών (web channels) τα οποία βασίζονται στο σύστημα του Livemedia προς φορείς και εταιρείες που επιθυμούν δικό τους branded κανάλι.

Την παραγωγή ντοκιμαντέρ, εκπομπών, ρεπορτάζ, συνεντεύξεων.

Την παροχή υπηρεσιών internet, τηλεδιάσκεψης, video chat, εταιρικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως.

Την παροχή υπηρεσιών και εργαλείων στη διοργάνωση εκδηλώσεων: Livemedia Conferences and Events Services (Poll, Chat, Eprogram, Evaluation, Meet Me, Conference System κλπ, όπως αυτές περιγράφονται στο: www.livemedia.gr/ypiresies).

Για την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών της δραστηριότητας LIVEMEDIA ισχύει ο αναρτημένος κατάλογός μας www.livemedia.gr/pricelistMedevents.gr

To Medevents.gr παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων. Διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε συνέδρια και τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να προσφέρει συνεδριακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.Worldtravel.gr

Το worldtravel.gr συνδυάζει την εμπειρία με καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, εξειδικεύεται σε τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όπως: οργάνωση εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, κρατήσεις δωματίων και κατοικιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έκδοση αεροπορικών / ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, MICE και DMC, ιδιωτική μεταφορά, ενοικίαση αυτοκινήτων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η INVENTICS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της, η INVENTICS μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

Η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται με τη συναίνεση / συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού,

Τα στοιχεία / δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας,

Τα στοιχεία / δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες,

Τα στοιχεία / δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας,

Τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

Πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την INVENTICS

Προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης

Για τη συμμόρφωση της INVENTICS ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις

Για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας

Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας

Εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η INVENTICS, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η INVENTICS προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτή ως υποψήφιοι ή / και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο παροχής προϊόντων / υπηρεσιών από την INVENTICS ή μέσω αυτής. Σημειώνεται ότι η INVENTICS επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, η INVENTICS ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

Στοιχεία ταυτοποίησης και νομιμοποίησης (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ κλπ)

Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή, διεύθυνση IP, MAC address κλπ).

Δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού, εφόσον μας τα κοινοποιήσετε μέσω της συσκευής σας (smartphone ή tablet),

Video και φωτογραφίες προσώπων με αντίστοιχο προσδιορισμό επαγγελματικών /επιχειρηματικών ιδιοτήτων ιδίως κατά τη συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, εκπομπές, συνεντεύξεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις δεδομένα που σχετίζονται με στοιχεία υγείας και με συνθήκες διαβίωσής σας.

Λοιπά προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας (π.χ στοιχεία πληρωμής κλπ).

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε την INVENTICS για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η INVENTICS για εσάς, όπως:

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποβολής εποπτικών στοιχείων και πληροφοριών

Στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με την INVENTICS

Cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους

Στοιχεία τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η INVENTICS τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή / και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από συνδεδεμένους λογαριασμούς τρίτων:

Το Livemedia μπορεί να σας επιτρέψει να συνδέσετε ένα YouTube κανάλι, στο Livemedia κανάλι σας ή το event σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες από το YouTube κανάλι σας χρησιμοποιώντας το API service του YouTube. Ενδέχεται να συλλέξουμε τον τίτλο και το thumbnail του καναλιού καθώς και τα access tokens. Εάν αποφασίσετε να συνδέσετε ένα YouTube κανάλι στο λογαριασμό σας, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube και την πολιτική απορρήτου της Google. Κατά την αποσύνδεση ενός καναλιού YouTube από το Livemedia, θα διαγραφούν τα αποθηκευμένα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό το YouTube κανάλι. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση (revoke access) μέσω της σελίδας ρυθμίσεων ασφαλείας της Google.

Η πλατφόρμα Livemedia παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του TikTok λογαριασμού σας για να σας επιτρέπει να στέλνετε βίντεο από την πλατφόρμα Livemedia στο TikTok. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την διασύνδεση, συλλέγουμε και μοιραζόμαστε ορισμένες πληροφορίες με το TikTok, όπως το όνομα χρήστη σας και τα βίντεο που στέλνετε στο TikTok.

Συμμορφωνόμαστε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του TikTok για Προγραμματιστές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της προστασίας των δεδομένων χρήστη, του σεβασμού του απορρήτου των χρηστών και της δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του TikTok, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Πολιτική απορρήτου TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Όροι Παροχής Υπηρεσιών TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/enΙδίως σχετικά με την προστασία των ανηλίκων:


Η INVENTICS αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την INVENTICS μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση η INVENTICS δε συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, ούτε τα παρεχόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η INVENTICS είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσης είτε μεταγενέστερα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη αυτής, ιδίως:

Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας

Για την επικοινωνία μαζί σας, είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την INVENTICS

Για την κατάρτιση της σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της INVENTICS προς εσάς και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος ή / και υπηρεσίας της INVENTICS

Για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (συναλλαγές μέσω εναλλακτικών δικτύων)

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της INVENTICS με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.Στο πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας της INVENTICS και της προάσπισης των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της, ιδίως:

Για την ανάπτυξη ή / και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της INVENTICS σε σχέση με τις προτιμήσεις σας και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα,

Για την επίλυση τυχόν αιτημάτων / παραπόνων σας,

Για τη φυσική ασφάλεια προσώπων και περιουσίας, (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης) την πρόληψη εγκλημάτων και τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς,

Για τη διεκδίκηση νομίμων αξιώσεών της INVENTICS ενώπιον των δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων κλπ.Κατόπιν της συγκατάθεσής σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως:

Για την ενημέρωσή σας από την INVENTICS για νέα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Στην περίπτωση αυτή σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της,

Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies,

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας,

Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.Σημείωση σχετικά με τις αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων που κρίνονται ανά σκοπό αναγκαίες.

Για παράδειγμα η INVENTICS επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιμοποιείτε προκειμένου να σας παρουσιάσει προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αυτή η INVENTICS ζητά τη ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η INVENTICS υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την INVENTICS φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

Α. Τρίτα προς την INVENTICS φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:

-Εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών,

-Εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,

-Εταιρείες ανάλυσης και έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων,

-Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας,

-Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών προϊόντων,

Β. Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις,

Γ. Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της INVENTICS βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφυλακεία, Έλληνες και αλλοδαποί Δικηγόροι,

Δ. Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές εταιρείες,

Ε. Πάροχοι Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud),

ΣΤ. Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων

Επισημαίνεται ότι η INVENTICS θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η INVENTICS ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η INVENTICS αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, αυτοί οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της INVENTICS, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ)

Η INVENTICS στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση /αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από τις θυγατρικές της Εταιρείες καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές Εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Η INVENTICS διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, καθώς ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία του Ομίλου μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η INVENTICS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η INVENTICS τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή / και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της INVENTICS ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η INVENTICS αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της INVENTICS, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η INVENTICS διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η INVENTICS οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την INVENTICS επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την INVENTICS τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την INVENTICS τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την INVENTICS τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η INVENTICS στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την INVENTICS να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την INVENTICS να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η INVENTICS σε άλλο πάροχο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η INVENTICS μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (INVENTICS, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Σάββας Παναγιωτίδης: [email protected]).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ INVENTICS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της INVENTICS. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η INVENTICS, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η INVENTICS για το σκοπό αυτό.

Η INVENTICS λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η INVENTICS για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές και Εγχειρίδια Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δυνάμει των οποίων:

-επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η INVENTICS,

-ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της INVENTICS και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,

-εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της INVENTICS.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η INVENTICS δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη πολιτική θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους της INVENTICS.Τελευταία ενημέρωση 29.09.2023